Inox Gia Kiệt cung cấp một phần sản phẩm gia công cho công trình xử lý nước ngọt từ biển vào đất liền…