Lưới đan inox 304: Dây 1.0mm x10 x10 x1000 x30m

Công ty Gia Kiệt giao đến khách hàng cuộn lưới inox 304 phục vụ cho gia công sản xuất….