Máng xối, mặt bàn chấn theo bản vẽ inox 304

Công ty Gia Kiệt chấn gia công máng xối inox, vê và mặt bàn inox đến khách hàng!