Hàng vi sinh giao đến khách hàng

Cung cấp đến khách hàng ống và phụ kiện inox vi sinh 304 theo tiêu chuẩn SMS

2” – 50.8 x1.2mm x6m

2,5” – 63 x1.5mm x6m

4” – 101 x2mm x6m